Sangli Highschool and Junior College, Sangli
  • Sangli Highschool and Junior College,Sangli
  • Sangli Highschool and Junior College,Sangli

नवीन माहिती

News Icon
गरीब विद्यार्थ्यी सहाय्य योजनेमध्ये प्रतिवर्षी गरीब व होतकरु मुलांना मोफत गणवेश व वहया पुस्तके देण्याची व्यवस्था.

News Icon
'संस्कार विद्यावर्धिनी' अभियानातून, शिक्षकांच्या माध्यमातून प्रश्नांची उकल करणारा असा विद्यार्थी तयार करणे यासाठी हे संस्कार विद्यावर्धिनी अभियान.


Latthe

सांगली हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज, सांगली

  • स्थापना - १९०७
  • हस्तांतरण - १ एप्रिल १९५३
  • क्षेत्रफळ - ५.१० एकर
  • ए. वर्गखोल्यांची संख्या - ६६